Goranov vijenac / GORAN’S WREATH

GORANOV VIJENAC


Nagrada Goranov vijenac dodjeljuje se za cjelokupni pjesnički opus i izniman doprinos hrvatskom pjesništvu, te kao takva predstavlja najznačajnije hrvatsko pjesničko priznanje. Od utemeljenja 1971. godine do 2019. dodjeljivala se svake godine, dok se od 2019. dodjeljuje bijenalno, naizmjenično s Nagradom Ivan Goran Kovačić za najbolju pjesničku knjigu. Dodjeljuje se, u okviru manifestacije Goranovo proljeće, u Lukovdolu 21. 3., na Goranov rođendan, prvi dan proljeća i UNESCO-v Svjetski dan poezije. Sastoji se od novčanog iznosa, plakete, te samog Vijenca – prepoznatljivog rada Vojina Bakića.


GORAN’S WREATH


The Goran’s Wreath Award is given for the lifetime achievement and exceptional contribution to Croatian poetry and as such represents the most significant Croatian poetic recognition. From its founding in 1971 until 2019, it was awarded every year, while from 2019 it is awarded biennially, alternately with the Ivan Goran Kovačić Award for the best poetry book. It is awarded, as part of the Goran’s Spring Poetry Festival, in Lukovdol on March 21, on Ivan Goran Kovačić’s birthday, which is also the first day of spring and UNESCO’s World Poetry Day. The award involves a monetary reward, a certificate, and the Wreath itself – the well-known work of famous Croatian sculptor Vojin Bakić.

Dobitnici nagrade