Novi hrvatski pjesnici

Goran za mlade pjesnike

Goranovo proljeće
Novi hrvatski pjesnici

Odbor za nagradu
Miroslav Kirin
Branislav Oblučar
Martina Vidaić

Urednik edicije
Marko Pogačar

Urednik knjige
Branislav Oblučar

Za nakladnika
Tomislav Kosovec
SKUD “Ivan Goran Kovačić”
Zagreb, Opatovina 11
info@igk.hr
www.igk.hr

Oblikovanje knjige
Tina Ivezić
Damir Prizmić
Tisak

Sveučilišna tiskara, Zagreb

Naklada
300 primjeraka
Tiskano u Hrvatskoj 2020.

Objavljivanje ove knjige
omogućili su Ministarstvo
kulture Republike Hrvatske
i Grad Zagreb

CIP zapis je dostupan
u računalnome katalogu
Nacionalne i sveučilišne
knjižnice u Zagrebu
pod brojem 001068016.
ISBN 978-953-6126-74-3

IMPRESUM
Goranovo proljeće
Novi hrvatski pjesnici


Odbor za nagradu
Miroslav Mićanović
Evelina Rudan
Martina Vidaić

Urednik edicije
Marko Pogačar

Urednik knjige
Marko Pogačar

Lektura i korektura
Ana Brnardić Oproiu

Za nakladnika
Tomislav Kosovec
SKUD “Ivan Goran Kovačić”
Zagreb, Opatovina 11

Oblikovanje knjige
Tina Ivezić
Damir Prizmić

Fotografja na naslovnici
Nathan Nelson

Tisak

Sveučilišna tiskara, Zagreb

Naklada
300 primjeraka
Tiskano u Hrvatskoj 2019.
Objavljivanje ove knjige
omogućili su Ministarstvo
kulture Republike Hrvatske
i Grad Zagreb
CIP zapis je dostupan
u računalnome katalogu
Nacionalne i sveučilišne
knjižnice u Zagrebu
pod brojem 001040879.
ISBN 978-953-6126-68-2

IMPRESUM

Goranovo proljeće
Novi hrvatski pjesnici

Odbor za nagradu
Miroslav Mićanović
Nada Topić
Ivan Šamija

Urednik edicije
Marko Pogačar

Urednik knjige
Ivan Šamija

Za nakladnika
Tomislav Kosovec

Oblikovanje knjige
Damir Prizmić i Tina Ivezić
Naklada
300 primjeraka
Tiskano u Hrvatskoj 2018.

IMPRESUM

Goranovo proljeće
Novi hrvatski pjesnici

Odbor za nagradu
Ana Brnardić Oproiu
Slađan Lipovec
Ivan Šamija

Urednik edicije
Marko Pogačar

Urednik knjige
Slađan Lipovec

Za nakladnika
Tomislav Kosovec

Oblikovanje knjige
Damir Prizmić i Tina Ivezić
Naklada
300 primjeraka
Tiskano u Hrvatskoj 2018.

IMPRESUM
Goranovo proljeće
Novi hrvatski pjesnici

Odbor za nagradu
Davor Ivankovac
Dorta Jagić
Marko Pogačar

Urednik edicije
Ivica Pretenjača

Urednik knjige
Marko Pogačar

Za nakladnika
Tihana Dragozet

Oblikovanje knjige
Bestias

Tisak
Studio Moderna

Naklada
300 primjeraka

IMPRESUM
Goranovo proljeće
Novi hrvatski pjesnici

Urednik edicije
Ivica Pretenjača

Urednik knjige
Dinko Telećan

Za nakladnika
Tihana Dragozet

Oblikovanje knjige
Bestias

Tisak
Kika graf Zagreb

Naklada
300 primjeraka

IMPRESUM
Goranovo proljeće
Novi hrvatski pjesnici

Odbor za nagradu
Srđan Lipovac
Branislav Oblučar
Andrijana Škunca

Urednik edicije
Ivica Pretenjača

Urednik knjige
Slađan Lipovac

Za nakladnika
Tihana Dragozet

Oblikovanje knjige
Bestias

Tisak
Kika graf Zagreb

Naklada
300 primjeraka

IMPRESUM
Goranovo proljeće
Novi hrvatski pjesnici

Urednik edicije
Ivica Pretenjača

Urednik knjige
Ana Brnardić

Za nakladnika
Tihana Dragozet

Oblikovanje knjige
Bestias

Tisak
Kika graf Zagreb

Naklada
300 primjeraka

IMPRESUM
Goranovo proljeće
Novi hrvatski pjesnici

Urednik edicije
Tvrtko Vuković

Urednik knjige
Branko Čegec

Za nakladnika
Mira Sušec

Oblikovanje knjige
Meandar Media / Damir Pogačić

Tisak
Kika graf Zagreb

Naklada
300 primjeraka

IMPRESUM
Goranovo proljeće
Novi hrvatski pjesnici

Urednik edicije
Tvrtko Vuković

Urednik knjige
Branislav Oblučar

Za nakladnika
Mira Sušec

Oblikovanje knjige
Meandar Media / Andreja Vidović

Tisak
Kika graf Zagreb

Naklada
300 primjeraka

IMPRESUM
Goranovo proljeće
Novi hrvatski pjesnici

Urednik knjige
Branislav Oblučar

Za nakladnika
Mira Sušec

Oblikovanje knjige
Meandar Media

Tisak
Kika graf Zagreb

Naklada
300 primjeraka

IMPRESUM
Goranovo proljeće
Novi hrvatski pjesnici

Urednik knjige
Maša Kolanović

Urednik edicije
Branko Čegec

Za nakladnika
Mira Sušec

Oblikovanje knjige
Designsystem, Tomislav Kraljević

Tisak
Kika graf Zagreb

Naklada
400 primjeraka

IMPRESUM
Goranovo proljeće
Novi hrvatski pjesnici

Urednik knjige
TvrtkoVuković

Urednik edicije
Branko Čegec

Za nakladnika
Mira Sušec

Oblikovanje knjige
Meandar / Bestias

Tisak
Kika graf Zagreb

Naklada
400 primjeraka

 

IMPRESUM
Goranovo proljeće
Novi hrvatski pjesnici

Urednik knjige
Goran Rem

Urednik edicije
Branko Čegec

Za nakladnika
Mira Sušec

Oblikovanje knjige
Designsystem

Tisak
Kika graf Zagreb

Naklada
300 primjeraka

IMPRESUM
Goranovo proljeće
Novi hrvatski pjesnici

Urednica knjige
Katarina Mažuran

Urednik edicije
Branko Čegec

Za nakladnika
Mira Sušec

Oblikovanje knjige
Designsystem / Meandar

Tisak
Kika graf Zagreb

IMPRESUM
Goranovo proljeće
Novi hrvatski pjesnici

Urednica knjige
Božica Jelušić

Urednik edicije
Slavko Mihalić

Za nakladnika
Mira Sušec

Oblikovanje knjige
Designsystem

Tisak
Kika graf Zagreb

IMPRESUM
Goranovo proljeće
Novi hrvatski pjesnici

Urednica knjige
Katarina Mažuran

Urednik edicije
Slavko Mihalić

Za nakladnika
Mira Sušec

Oblikovanje knjige
Designsystem

Tisak
Kika graf Zagreb

IMPRESUM
Goranovo proljeće
Novi hrvatski pjesnici

Urednik knjige
Damir Rešicki

Urednik edicije
Slavko Mihalić

Za nakladnika
Mira Sušec

Oblikovanje knjige
Designsystem

Tisak
Kika graf Zagreb

IMPRESUM
Goranovo proljeće
Novi hrvatski pjesnici

Urednica knjige
Gordana Benić

Urednik edicije
Slavko Mihalić

Za nakladnika
Mira Sušec

Oblikovanje knjige
Designsystem

Tisak
Kika graf Zagreb

IMPRESUM
Goranovo proljeće
Novi hrvatski pjesnici

Urednik knjige
Hrvoje Pejaković

Urednik edicije
Slavko Mihalić

Za nakladnika
Mira Sušec

Grafička obrada teksta
Meandar

Tisak
Area Grafika Zagreb

IMPRESUM
Goranovo proljeće
Novi hrvatski pjesnici

Urednik knjige
Hrvoje Pejaković

Urednik edicije
Slavko Mihalić

Za nakladnika
Mira Sušec

Grafička obrada teksta
Meandar

Tisak
Area Grafika Zagreb

IMPRESUM
Goranovo proljeće
Novi hrvatski pjesnici

Urednik knjige
Krešimir Bagić

Urednik edicije
Slavko Mihalić

Za nakladnika
Mira Sušec

Grafička obrada teksta
Meandar

Tisak
Area Grafika Zagreb

IMPRESUM
Goranovo proljeće
Novi hrvatski pjesnici

Urednik knjige
Krešimir Bagić

Urednik edicije
Slavko Mihalić

Za nakladnika
Mira Sušec

Grafička obrada teksta
Meandar

Tisak
Area Grafika Zagreb

IMPRESUM
Goranovo proljeće
Novi hrvatski pjesnici

Urednik knjige
Branko Čegec

Urednik edicije
Slavko Mihalić

Za nakladnika
Mira Sušec

Design, grafički servisi računalni slog
Meandar

Tisak
Forada Zagreb

IMPRESUM
Goranovo proljeće
Novi hrvatski pjesnici

Urednik knjige
Branko Čegec

Urednik edicije
Slavko Mihalić

Za nakladnika
Mira Sušec

Design, grafički servisi računalni slog
Meandar

Tisak
Forada Zagreb

Urednik knjige
Vjekoslav Boban

Urednik izdanja
Branimir Bošnja

Recenzija
Borivoj Radaković

Za izdavača
Marko Damjanović

Naklada
500

Tisak
Grafički zavod Hrvatske, Zagreb

 

IMPRESUM
Goranovo proljeće
Novi hrvatski pjesnici

Urednik
Branko Čegec

Urednik izdanja
Branimir Bošnjak

Likovna oprema
Ivan Picelj

Tehnička oprema
Nenad Pejušković

Za izdavača
Marko Damjanović

Naklada
500

Tisak
Sveučilišna naklada Liber, Zagreb

IMPRESUM
Goranovo proljeće
Novi hrvatski pjesnici

Urednik
Marko Damjanović

Recenzija
Jovan Zivlak

Lektor
Zlata Dujmoć

Korektor
Zdenka Fabijaničić

Likovna oprema
Ivan Picelj

Za izdavača
Lovro Lisičić

Naklada
1000

Tisak
Sveučilišna naklada Liber, Zagreb

Versopolis

Impresum
Goranovo proljeće

Edicija
Versopolis

Urednik
Marko Pogačar

Lektura i korektura
Ana Brnardić

SKUD “Ivan Goran Kovačić”
Zagreb, Opatovina 11

Za nakladnika
Tomislav Kosovec

Oblikovanje knjige
Tina Ivezić

Damir Prizmić


Tisak
Sveučilišna tiskara, Zagreb


Naklada
1000 primjeraka


CIP zapis je dostupan u
računalnome katalogu Nacionalne
i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
pod brojem 001057820.
ISBN 978-953-6126-69-9

Impresum
Goranovo proljeće

Edicija
Versopolis

Urednik
Marko Pogačar

Lektura i korektura
Ana Brnardić

SKUD “Ivan Goran Kovačić”
Zagreb, Opatovina 11

Za nakladnika
Tomislav Kosovec

Oblikovanje knjige
Tina Ivezić

Damir Prizmić


Tisak
Sveučilišna tiskara, Zagreb


Naklada
1000 primjeraka


CIP zapis je dostupan u
računalnome katalogu Nacionalne
i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
pod brojem 001057824.
ISBN 978-953-6126-70-5

 

Impresum
Goranovo proljeće

Edicija
Versopolis

Urednik
Marko Pogačar

Lektura i korektura
Ana Brnardić

SKUD “Ivan Goran Kovačić”
Zagreb, Opatovina 11

Za nakladnika
Tomislav Kosovec

Oblikovanje knjige
Tina Ivezić

Damir Prizmić


Tisak
Sveučilišna tiskara, Zagreb


Naklada
1000 primjeraka


CIP zapis je dostupan u
računalnome katalogu Nacionalne
i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
pod brojem 001057820.
ISBN 978-953-6126-71-2

 

Impresum
Goranovo proljeće

Edicija
Versopolis

Urednik
Marko Pogačar

Lektura i korektura
Ana Brnardić

SKUD “Ivan Goran Kovačić”
Zagreb, Opatovina 11

Za nakladnika
Tomislav Kosovec

Oblikovanje knjige
Tina Ivezić

Damir Prizmić


Tisak
Sveučilišna tiskara, Zagreb


Naklada
1000 primjeraka

CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne

i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
pod brojem 001057834.
ISBN 978-953-6126-72-9

Impresum

Goranovo proljeće

Edicija

Versopolis

Urednik

Marko Pogačar

Lektura i korektura

Ana Brnardić

Za nakladnika

Tomislav Kosovec

Oblikovanje knjige

Tina Ivezić
Damir Prizmić

Tisak

Sveučilišna tiskara, Zagreb

Naklada

SKUD “Ivan Goran Kovačić”
Zagreb, Opatovina 11
1000 primjeraka
ISBN 978-953-6126-63-7

Impresum

Goranovo proljeće

Edicija

Versopolis

Urednik

Marko Pogačar

Lektura i korektura

Ana Brnardić

Nakladnik

SKUD “Ivan Goran Kovačić”
Zagreb, Opatovina 11

Za nakladnika

Tomislav Kosovec

Oblikovanje knjige

Tina Ivezić
Damir Prizmić

Tisak

Sveučilišna tiskara, Zagreb

Naklada

1000 primjeraka

Impresum

Goranovo proljeće

Edicija

Versopolis

Urednik

Marko Pogačar

Lektura i korektura

Ana Brnardić

Nakladnik

SKUD “Ivan Goran Kovačić”
Zagreb, Opatovina 11

Za nakladnika

Tomislav Kosovec

Oblikovanje knjige

Tina Ivezić
Damir Prizmić

Tisak

Sveučilišna tiskara, Zagreb

Naklada

1000 primjeraka

Impresum

Goranovo proljeće

Edicija

Versopolis

Urednik

Marko Pogačar

Lektura i korektura

Ana Brnardić

Nakladnik

SKUD “Ivan Goran Kovačić”
Zagreb, Opatovina 11

Za nakladnika

Tomislav Kosovec

Oblikovanje knjige

Tina Ivezić
Damir Prizmić

Tisak

Sveučilišna tiskara, Zagreb

Naklada

1000 primjeraka

Impresum

Goranovo proljeće

Edicija

Versopolis

Urednik

Marko Pogačar

Lektura i korektura

Ana Brnardić

Nakladnik

SKUD “Ivan Goran Kovačić”
Zagreb, Opatovina 11

Za nakladnika

Tomislav Kosovec

Oblikovanje knjige

Tina Ivezić
Damir Prizmić

Tisak

Sveučilišna tiskara, Zagreb

Naklada

1000 primjeraka

Impresum

Goranovo proljeće

Edicija

Versopolis

Urednik

Marko Pogačar

Lektura i korektura

Ana Brnardić

Nakladnik

SKUD “Ivan Goran Kovačić”
Zagreb, Opatovina 11

Za nakladnika

Tomislav Kosovec

Oblikovanje knjige

Tina Ivezić
Damir Prizmić

Tisak

Sveučilišna tiskara, Zagreb

Naklada

1000 primjeraka

Impresum

Goranovo proljeće

Edicija

Versopolis

Urednik

Marko Pogačar

Lektura i korektura

Ana Brnardić

Nakladnik

SKUD “Ivan Goran Kovačić”
Zagreb, Opatovina 11

Za nakladnika

Tihana Dragozet

Oblikovanje knjige

Bestias

Tisak

Studio Moderna

Naklada

1000 primjeraka

Impresum

Goranovo proljeće

Edicija

Versopolis

Urednik

Marko Pogačar

Lektura i korektura

Ana Brnardić

Nakladnik

SKUD “Ivan Goran Kovačić”
Zagreb, Opatovina 11

Za nakladnika

Tihana Dragozet

Oblikovanje knjige

Bestias

Tisak

Studio Moderna

Naklada

1000 primjeraka

Impresum

Goranovo proljeće

Edicija

Versopolis

Urednik

Marko Pogačar

Lektura i korektura

Ana Brnardić

Nakladnik

SKUD “Ivan Goran Kovačić”
Zagreb, Opatovina 11

Za nakladnika

Tihana Dragozet

Oblikovanje knjige

Bestias

Tisak

Studio Moderna

Naklada

1000 primjeraka

Impresum

Goranovo proljeće

Edicija

Versopolis

Urednik

Marko Pogačar

Lektura i korektura

Ana Brnardić

Nakladnik

SKUD “Ivan Goran Kovačić”
Zagreb, Opatovina 11

Za nakladnika

Tihana Dragozet

Oblikovanje knjige

Bestias

Tisak

Studio Moderna

Naklada

1000 primjeraka

Impresum

Goranovo proljeće

Edicija

Versopolis

Urednik

Marko Pogačar

Lektura i korektura

Ana Brnardić

Nakladnik

SKUD “Ivan Goran Kovačić”
Zagreb, Opatovina 11

Za nakladnika

Tihana Dragozet

Oblikovanje knjige

Bestias

Tisak

Studio Moderna

Naklada

1000 primjeraka

Impresum

Goranovo proljeće

Edicija

Versopolis

Urednik

Marko Pogačar

Lektura i korektura

Ana Brnardić

Nakladnik

SKUD “Ivan Goran Kovačić”
Zagreb, Opatovina 11

Za nakladnika

Tihana Dragozet

Oblikovanje knjige

Bestias

Tisak

Studio Moderna

Naklada

1000 primjeraka

Impresum

Goranovo proljeće

Edicija

Versopolis

Urednik

Marko Pogačar

Lektura i korektura

Ana Brnardić

Nakladnik

SKUD “Ivan Goran Kovačić”
Zagreb, Opatovina 11

Za nakladnika

Tihana Dragozet

Oblikovanje knjige

Bestias

Tisak

Studio Moderna

Naklada

1000 primjeraka

Impresum

Goranovo proljeće

Edicija

Versopolis

Urednik

Marko Pogačar

Lektura i korektura

Ana Brnardić

Nakladnik

SKUD “Ivan Goran Kovačić”
Zagreb, Opatovina 11

Za nakladnika

Tihana Dragozet

Oblikovanje knjige

Bestias

Tisak

Studio Moderna

Naklada

1000 primjeraka

Impresum

Goranovo proljeće

Edicija

Versopolis

Urednik

Marko Pogačar

Lektura i korektura

Ana Brnardić

Nakladnik

SKUD “Ivan Goran Kovačić”
Zagreb, Opatovina 11

Za nakladnika

Tihana Dragozet

Oblikovanje knjige

Bestias

Tisak

Studio Moderna

Naklada

1000 primjeraka

Susreti

Impresum
Goranovo proljeće

Edicija
Susreti

Urednik
Marko Pogačar

Korektura:

Jana Dolečki

Oblikovanje knjige
Niko Mihaljević

SKUD “Ivan Goran Kovačić”
Zagreb, Opatovina 11

Za nakladnika
Tomislav Kosovec


Tisak
Sveučilišna tiskara, Zagreb


Naklada
500 primjeraka

Impresum
Goranovo proljeće

Edicija
Susreti

Urednik
Marko Pogačar

Korektura:

Jana Dolečki

Oblikovanje knjige
Niko Mihaljević

SKUD “Ivan Goran Kovačić”
Zagreb, Opatovina 11

Za nakladnika
Tihana Dragozet

Tisak
Kerschoffset, Zagreb

Naklada
500 primjeraka

Festivalski katalozi

  1. GORANOVO PROLJEĆE

SUDIONICI:

TOMISLAV AUGUSTINČIĆ

SANJA BAKOVIĆ

GÜRSEL BEKTAŞ (TURSKA)

ALEN BEŠIĆ (SRBIJA)

IVANA BODROŽIĆ

MARIA BORIO (ITALIJA)

ANA BRNARDIĆ

IVANA BULJAN LEGATI

SVETLANA CÂRSTEAN (RUMUNJSKA)

GÖKÇENUR Ç (TURSKA)

OTTO FENYVESI (MAĐARSKA)

KATJA GRCIĆ

STANISLAV HABJAN

STANKA HRASTELJ (SLOVENIJA)

MATEJA JURČEVIĆ

KATERINA KALITKO (UKRAJINA)

ENES KIŠEVIĆ

ANDRIJANA KOS-LAJTMAN

DINKO KREHO

VLADO KRESLIN (SLOVENIJA)

BRANKO MALEŠ

DAVOR MANDIĆ

MIROSLAV MIĆANOVIĆ

LARA MITRAKOVIĆ

HELEN MORT (UJEDINJENO KRALJEVSTVO)

ADRIAN OPROIU (RUMUNJSKA / HRVATSKA)

NIHAT ÖZDAL (TURSKA)

ROBERT PERIŠIĆ

IVICA PRTENJAČA

DAMIR RADIĆ

DORA RUŽDJAK PODOLSKI

OLJA SAVIČEVIĆ IVANČEVIĆ

LAWRENCE SCHIMEL (SAD / ŠPANJOLSKA)

PAATA SHAMUGIA (GRUZIJA)

DINOS SIOTIS (GRČKA)

PETER ŠULEJ (SLOVAČKA)

MARGARIDA VALE DE GATO (PORTUGAL)

JOHANNA VENHO (FINSKA)

PREDRAG VRABEC

TOMISLAV ZAJEC

JAGODA ZAMODA

ANDREA ZLATAR VIOLIĆ

SELAHATTİN YOLGİDEN (TURSKA)

Program manifestacije
Zagreb, Lukovdol, Rijeka, Pula
20.–23. ožujka 2019.
Srijeda, 20. ožujka 2019. u 20 h
Akademija dramske umjetnosti,
Scena F22, Zagreb
Otvorenje 56. Goranovog proljeća
Pjesnička večer uz glazbeni program
Četvrtak, 21. ožujka 2019. u 12 h
Dom kulture Lukovdol
Dodjela nagrada:
• Ivan Goran Kovačić za najbolju pjesničku
knjigu
Martini Vidaić
• Goran za mlade pjesnike Denisu Ćosiću
• Pjesničko čitanje uz glazbeni program
Četvrtak, 21. ožujka 2019. u 20 h
Klub Palach, Rijeka
Pjesnička večer uz glazbeni program
Petak, 22. ožujka 2019. u 12 h
Book caffe Dnevni boravak, Rijeka
Pjesničko čitanje: gosti projekta
Versopolis
Petak, 22. ožujka 2019. u 19.30 h
Klub Kotač, Pula
Pjesnička večer uz glazbeni program
Subota, 23. ožujka 2019. u 20 h
MM centar Studentskog centra, Zagreb
Zatvaranje 56. Goranovog proljeća
Pjesnička večer uz glazbeni program

  1. GORANOVO PROLJEĆE

SUDIONICI:

STANISLAVA NIKOLIĆ ARAS

GORDANA BENIĆ

MALACHI BLACK  (SAD)

ALEN BRLEK

ŽELJKA HORVAT ČEČ

ZEHRA ϚIRAK  (NJEMAČKA)

NIA DAVIES  (VELIKA BRITANIJA)

EFE DUYAN  (TURSKA)

TIZIANO FRATUS  (ITALIJA)

MARIE GINET  (FRANCUSKA)

MAARTEN VAN DER GRAAF  (NIZOZEMSKA)

KATJA GRCIĆ

ANDREA JURJEVIĆ  (SAD / HRVATSKA)

DIMITRY KUZ'MIN  (RUSIJA)

SONJA MANOJLOVIĆ

TIBOR HRS PANDUR  (SLOVENIJA)

IVICA PRTENJAČA

MIRIAM REYES  (ŠPANJOLSKA)

MARTIN GLAZ SERUP  (DANSKA)

ZOË SKOULDING  (VELIKA BRITANIJA)

MAJA SOLAR  (SRBIJA)

VOJO ŠINDOLIĆ

ANDRIANA ŠKUNCA

ALEŠ ŠTEGER  (SLOVENIJA)

ANNA TEREK  (MAĐARSKA)

RHYS TRIMBLE  (VELIKA BRITANIJA)

ANAT ZECHARIA  (IZRAEL)

BOJAN ŽIŽOVIĆ

Posebna izdanja