Nagrade Goranovog proljeća

Goranovo proljeće dodijeljuje nagrade Goranov vijenac od 1971. godine, Goran za mlade pjesnike od 1977. godine te nagradu Ivan Goran Kovačić za najbolju pjesničku zbirku od 2019. godine.

Dobitnici nagrada: