Folklorni ansambl 

Studentskog kulturno-umjetničkog društva 

“Ivan Goran Kovačić”

Folklorni ansambl ”Ivan Goran Kovačić” osnovan je 1948. godine kao jedna od prvih sekcija Društva. Danas unutarFolklornog ansambla djeluju sekcije Dječji folklorni ansambl i Veterani folklornog ansambla.