Grupa za međunarodni folklor

Studentskog kulturno-umjetničkog društva 

“Ivan Goran Kovačić”

Grupa za međunarodni folklor je osnovana u okviru SKUD-a „Ivan Goran Kovačić“ 1981. godine po uzoru na mnoge slične grupe u svijetu, gdje se folklor i plesna kultura ne njeguju samo radi scenskog prikaza te je jedina grupa takvog tipa u Hrvatskoj. Sve je počelo kada je osnivač Grupe, Nenad Bičanić, organizirao prvi tečaj međunarodnog folklora kojeg je vodio g. Francis Feybli iz Švicarske.