Ivan Goran Kovačić / IVAN GORAN KOVAČIĆ AWARD

IVAN GORAN KOVAČIĆ

Nagrada Ivan Goran Kovačić dodjeljuje se za najbolju izvornu pjesničku knjigu tiskanu u dvogodišnjem razdoblju, čije su prvo izdanje objavili nakladnici registrirani u Republici Hrvatskoj i koja nije posredovana prijevodom. Dodjeljuje se od 2019. godine, u okviru manifestacije Goranovo proljeće, naizmjenično s nagradom Goranov vijenac za izniman doprinos hrvatskoj poeziji. Sastoji se od novčanog iznosa, plakete te skulpture, rada akademskog kipara Igora Rufa.

IVAN GORAN KOVAČIĆ AWARD

The Ivan Goran Kovačić Award is given for the best original poetry book published in a two-year period, the first edition of which must be published by publishers registered in the Republic of Croatia and cannot be mediated by translation. It has been awarded since 2019, as part of Goran’s Spring Poetry Festival, alternately with the Goran’s Wreath Award for exceptional contribution to Croatian poetry. The award involves a monetary reward, a certificate and a sculpture made by the sculptor Igor Ruf.

Dobitnici nagrade