Studentsko kulturno umjetničko društvo “Ivan Goran Kovačić” osnovano je 1948. godine u okviru Sveučilišta u Zagrebu.

Današnja generacija Goranovaca aktivno djeluje u jednoj od sekcija:
Akademski harmonikaški orkestar,
Akademski zbor,
Folklorni ansambl,
Muški vokalni ansambl,
Kazalište i
Grupa za međunarodni folklor.
Društvo je osnivač i organizator književne manifestacije Goranovo proljeće te manifestacije Zvuci Opatovine.

U proteklih 70 godina djelovanja Društvo je stalno širilo svoju djelatnost, osnivalo nove sekcije i pripremalo sve zahtjevnije programe. To je stalno privlačilo nove i nove ćlanove, zadržavajući svoje od prije aktivne i podupiruće članove i tako učinilo od Gorana veliku obitelj vrijednih stvaralaca, koji su pronijeli duh hrvatske umjetnosti i kulture diljem Europe, pa sve do Kine, Koreje, SAD-a, Afrike, Azije, Australije i Novog Zelanda. Društvo je uvijek bilo otvoreno prema stvaralačkom okupljanju i druženju mladih. Tako su često nastajale nove sekcije i djelovale dok je za njih postojao interes. Spomenut ćemo samo neke: Književni klub, Opera u sobi, Sekcija za društveno sportski ples, Likovni klub, razne tribine i sl.

Najviše izvršno upravno tijelo SKUD-a “Ivan Goran Kovačić” je Glavni odbor Društva kojeg čine predsjednici svih aktivnih sekcija i predstavnik Goranovog proljeća i Zvuka Opaotvine.

Članovi Glavnog odbora Društva:

Danijel Vukobrat, predsjednik
Domagoj Šalković
Zrinka Antičević
Magdalena Linde
Tonka Botić
Neven Pavelić
Marko Pogačar
Luka Šulentič