Goranovo proljeće 

Studentskog kulturno-umjetničkog društva 

“Ivan Goran Kovačić”

Pjesnička manifestacija Goranovo proljeće osnovana u okviru SKUD-a ”Ivan Goran Kovačić” 1964. godine.

Ideju o osnivanju oblikovali su: Seka Becić, Ante Bekić, Mladen Božović, Marko Damjanović, Vojo Šiljak, Ante Pešut, Muradif Kulenović, Marko Lehpamer, Momir Lukšić i drugi, uz suradnju književnika Dobriše Cesarića, Jure Kaštelana, Dragutina Tadijanovića, Drage Ivaniševića, Vesne Parun te glumaca Marije Crnobori, Zlatka Crnkovića, Fabijana Šovagovića,  Svena Laste… Zasluga za ovo lijepo ime naše manifestacije pripada pjesniku Dragutinu Tadijanoviću.

Goranovo proljeće utemeljilo je značajne nagrade: Goranov vijenac 1971., nagradu Goran za mlade pjesnike 1977. te nagradu Goran za najbolju pjesničku zbirku 2018. g.