Rajka Veverka, voditeljica Grupe za međunarodni folklor

Rajka Veverka rođena u Drnišu gdje je završila osnovnu, muzičku školu (klavir) i gimnaziju. Diplomirala na Građevinskom fakultetu-konstruktorsko usmjerenje u Zagrebu.
Prvo zaposlenje dobiva u Projektnom birou Hidroelelektre, nakon toga radi u Hrvatskom institutu za mostove i konstrukcije, a trenutno je ITVZ d.o.o. Kao ovlašteni inženjer građevinarstva uglavnom se bavi izradom projekata mostovskih konstrukcija. Sudjelovala je na i nekoliko natječaja za zagrebačke mostove preko Save. Od izvedenih građevina najveći je Domovinski most.
Član je Grupe za međunarodni folklor Studentskog kulturno-umjetničkog društva “Ivan Goran Kovačić” preko 25 godina. Voditelj grupe za međunarodni folklor postala je 2003. godine. Od tada kontinuirano radi s grupom, priprema sve plesne nastupe i koncerte, redovito pohađa seminare međunarodnog folklora, vodi probe i umjetnički brine o programu Grupe.