Manifestacije SKUD-a “Ivan Goran Kovačić”

Društvo je osnivač dviju manifestacija.

Goranovo proljećeideju o utemeljivanju pjesničke manifestacije oblikovali su Seka Becić, Ante Bekić, Mladen Božović, Marko Damjanović, Vojo Šiljak, Ante Pešut, Muradif Kulenović, Marko Lehpamer, Momir Lukšić i drugi, uz suradnju književnika Dobriše Cesarića, Jure Kaštelana, Dragutina Tadijanovića, Drage Ivaniševića, Vesne Parun te glumaca Marije Crnobori, Zlatka Crnkovića, Fabijana Šovagovića i Svena Laste.

Manifestacija Zvuci Opatovine prvi puta je organizirana 2012. godine kao “Tjedan SKUD-a”, a od tada je prerasla u pravi festival na zagrebačkoj Opatovini na kojem osim Goranovaca sudjeluju i njihovi brojni gost