TARA SKURTU

Tara Skurtu američka je pjesnikinja, mentorica kreativnog pisanja i međunarodna javna govornica. Živi u Bukureštu. Dvaput je bila nositeljica Fulbright stipendije te je primila dvije nagrade Akademije američkih pjesnika, kao i Robert Pinsky Global Fellowship za poeziju. Pjesme su joj međunarodno objavljivane i prevedene na šest jezika. Tara je autorica pjesničke brošure Skurtu, Romania i cjelovite zbirke pjesama The Amoeba Game. Prije nego što se preselila u Rumunjsku, Tara je podučavala na Sveučilištu u Bostonu. Bila je predavač kreativnog pisanja, podučavala kompoziciji tekstova zatočene studente u sklopu zatvorskog obrazovnog programa Sveučilišta u Bostonu te je…

Continue ReadingTARA SKURTU
  • Post published:03/03/2021