LIDIJA DEDUŠ

Lidija Deduš rođena je 9.6.1977. godine u Banjaluci. Završila je preddiplomski studij ekonomije na Sveučilištu Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, smjer Financijski menadžment i time stekla titulu Sveučilišnog prvostupnika ekonomije. Autorica je tri zbirke poezije, piše i objavljuje poeziju i kratku prozu u Hrvatskoj i regiji, a radovi su joj objavljivani i prevođeni i na strane jezike. Članica je udruge Katapult za promidžbu kulture i pisane riječi u okviru koje aktivno već dvije godine sudjeluje na organizaciji književnog festivala KaLibar bestiVal, te na organizaciji književnih predstavljanja hrvatskih autora pod nazivom Razgovaraonica u Varaždinu. Na portalu…

Continue ReadingLIDIJA DEDUŠ
  • Post published:29/06/2021