LIDIJA DEDUŠ

You are currently viewing LIDIJA DEDUŠ

Lidija Deduš rođena je 9.6.1977. godine u Banjaluci.

Završila je preddiplomski studij ekonomije na Sveučilištu Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, smjer Financijski menadžment i time stekla titulu Sveučilišnog prvostupnika ekonomije.

Autorica je tri zbirke poezije, piše i objavljuje poeziju i kratku prozu u Hrvatskoj i regiji, a radovi su joj objavljivani i prevođeni i na strane jezike.

Članica je udruge Katapult za promidžbu kulture i pisane riječi u okviru koje aktivno već dvije godine sudjeluje na organizaciji književnog festivala KaLibar bestiVal, te na organizaciji književnih predstavljanja hrvatskih autora pod nazivom Razgovaraonica u Varaždinu.

Na portalu Varaždinski hr uređuje rubriku Svila i kadifa posvećenu promidžbi književnog stvaralaštva i boljeg povezivanja čitatelja s piscima iz Hrvatske, regije i svijeta.

Živi, radi i piše u Varaždinu.

  • Post published:29/06/2021