VLADIMIR ĐURIŠIĆ

You are currently viewing VLADIMIR ĐURIŠIĆ

Vladimir Đurišić (1982, Titograd). Piše poeziju, muziku, eseje i teorijske tekstove. Diplomirao je na muzičkoj akademiji na Cetinju. Pohađa doktorski studij iz teorije umjetnosti. Prevodi poeziju i stručnu literaturu s engleskog jezika. Zastupljen u mnogim časopisima jugoslavenskih naroda i narodnosti. Objavio je knjigu pjesama Ništa ubrzo neće eksplodirati (OKF, Cetinje, 2007) za koju je dobio glavnu nagradu Risto Ratković 2007. godine. Bio je jedan je od osnivača i glavni urednik online književnog portala www.proletter.org, djeluje i kao kustos (Njegoshiations), urednik festivala Espressivo na Cetinju. Trenutno je angažiran kao predavač u predmetu protiv Istorije muzike i analize stilova na Muzičkoj akademiji na Cetinju. Selektor je art guerilla i književnog programa festivala FIAT u Podgorici. Skija, zimi, ponekad i u aprilu. Stanuje u Hotelu Slavija u Beogradu.


DREAMWORKS CATCHER

veče uz televiziju. koliko njih, gustih.
recimo da moram da odigram tu narativnu
implikaciju, da ne pokleknem pod sumom
zaborava, koji brazdama šapuće mrave,
sunce pa opet mrave i da kažem: bio sam živ,
iako me samo puki podaci uvjeravaju da sam
jebeno glupo proveo svoju mladost. voda
zarobljena u plastelinu pravi baricu u kojoj se
udavi bilo što sitno i živo, ili ništa. kako objasniti
protok, krotko podne koje dopola pada u
potcijenjene povlastice, od pola se diže u
tlocrt rezervne zgrade nad zgradom, u
precijenjenu budućnost. te da sve te večeri
crtanja, drkanja, uvijanja u toplu dječačku
paranoju, moram da oslikam nekom slikom.
kako li je majka zamišljala da izgleda jedini
predmet koji nije umjela da objasni na takmičenju
znanja na kom je u cijeloj jugoslaviji bila druga:
kanu. mokra mokasina gori u predsoblju.
bilo koja slika da se zgužva, iz nje samo
trenutak poravnavanja palčevima može
pričin da otjera. kad na filmu neko kaže
da je na filmu i izuje se da odmori stopala
tek kad napravi nekoliko koraka prema kameri,
pa onda nekoliko koraka malo u stranu.
nemoguće je bilo što obuhvatiti. veče uz televiziju.
žiri sluša pjevača. njegovo rozo grlo je moja majka.
i njena roza majka, dok vozi kajak,
bezbojni kajak, koji sada postaje roz.

  • Post published:04/03/2021