RHYS TRIMBLE

You are currently viewing RHYS TRIMBLE

Rhys Trimble velški je dvojezični pjesnik, tekstualni umjetnik, performer, bubnjar, urednik, kritičar, suradnik, šaman, doktor struke, vitlač štapom i izvikivač koji živi u Walesu, Ujedinjeno kraljevstvo. Zanima ga avangardna, modernistička i velška metrika. Autor je 15 ili više knjiga, fanzina, pamfleta i brošura. Rođen je 1977. u Zambiji i gostovao je u diljem svijeta. Pjesme su mu prevođene na slovački, poljski, latvijski i turski. Koristi drevne i moderne izvore i tehnike kako bi stvorio osuvremenjenu bardsku poetiku i personu.

PRIDJEVSKA LJUBAV
razrezana s cvijećem
kad naznačim da moja ljubav je
povremeno cilindrična
okovna
bosonoga muzika
lancetastih
poplavnih livada
plivajući gdje su tvoje
vode bile duboke
tisovke od
sviba
i
žednjaka
naizmjeničnolisne
jedna razvijena zvijezda
voljenja ili
spavanja u svakom krevetu
koji je nudio sporedna pera
duboko rasperana
krijes
kosturnica
grobnica
pričat ću ti o
crnoj marulji
lapovi tuljasti
dobrorazmješteni zavijutci
moje ljubavi ona je
ružičasto-smeđa, masivno razgranata
vila, dlakava vjenčićasta ovalnolisna
strukolika, zatvorena sred pljuska
isperana i segmentalna
uvećana u navlaku
crnkasta, kruta, naprijed usmjerena
izvučena, dojmljivo silovita
zametkom nošena, izboj i lišće
točkasta, brazdana, kratka u
gustim maljama, goluždrava
rutava, blijeda, sjajnosiva
zašiljena, vitko ušiljena
na kraju pupasta, kupolasta, nitastih strana
sesilno grozdasta, dugopeteljkasta, kratkopeteljkasta
uglata i krilata, ploda zlatnog
sporotekućeg, cvata
travolikog, staklastog
mnogo razgranatog, sitnog, grozdastog
tamnopupa, smeđa, poluzimzelena
česta po ulicama i vrtovima
lijep prizor pri plođenju
viseća, smolasta
obrisa neobično neuravnoteženih
visinoukazujuća, padajuća, cjevasta
oblika žlice, nalik na zvijezdu

S engleskog preveli Tomislav Augustinčić i Goran Čolakhodžić

  • Post published:03/03/2021