JOSEP PEDRALS

You are currently viewing JOSEP PEDRALS

Josep Pedrals rođen je u Barceloni 1979. godine. Od 1997. javno izvodi svoju poeziju. Nastupao je diljem Europe, Azije i Amerike, održavši na tisuće recitala na raznim festivalima i tribinama. Nagrađivan je na raznim natjecanjima za recitatore, uključujući Osaka International Slam (2009.). Osmislio je pjesničke prostore na radiju i televiziji (sada na Betevé – Barcelona TV) i surađivao u umjetničkim i kulturnim sekcijama raznih publikacija (trenutno u El Paísu). Nekoliko je godina (2010.-2012.) svaki dan objavljivao po jedan sonet u novinama Ara. Koordinirao je Radionicu recitiranja i novih književnih stavova i vodio male festivale poezije i cikluse čitanja diljem Katalonije. Napisao je nekoliko kazališnih drama, uključujući Wamba va! (Mercat de les Flors, Barcelona, 2005.), En comptes de la lletera (La Planeta, 2011.), El furgatori (La Seca, 2012.), Safari Pitarra (TNC, 2014.) i Fang i setge (Teatre Victòria, 2016.). Bio je klavijaturist funky-pop benda Explosion Bikini (1999.-2004.), a trenutno vodi ironičnu pop-grupu ElsNensEutròfics. Dobitnik je nagrade “Lletra d’or” 2013. godine (za najbolju katalonsku knjigu) i nagrade Time Out Barcelona za najboljeg umjetnika 2014. godine.

ASTRA NAD ASTRAMA

Stara saga: nadanja vajna,
san zvan rasna pravda,
sanjaš sav sakat,
al tada zamka zala, ah
taj žar zaplamsa,
a taj zatalasa sav salast,
sažga nȃm, sažga čast,
ama sažga sva Zakavkazja.

Strasna, krakata naslada,
sasma nakaradna
sazda rasap, alabastra
sav karat zlatan razda,
strašna tarapana,
araratska, astrahanska,
lasna skaska, masna laska,
ma kakva slasna sarabanda!

Da, napast (satrap prav)
slama najjača klatna.
Pa kad nas svlada, kad zarad
kratka slada, avaj, rana
zasvagda sap raskvasa,
kakva vajda, kakva?
Kakav grad nam sanak stvara?
Zar zadata nam palanka sad skapa?

Svagdašnja, a kasna tajna rasapa:
stalna vlast Sada nad nama.

S katalonskoga preveli Vedrana Lovrinović i Dinko Telećan

  • Post published:03/04/2023