Dječji ansambl na Danima rudarske greblice

You are currently viewing Dječji ansambl na Danima rudarske greblice

Dječji folklorni ansambl sudjelovao je na manifestaciji 36. Dani Rudarske greblice koji se tradicionlano održavaju prvog vikenda u srpnju u mjestu Rude.

Na folklornim susretima naš dječji ansambl se predstavio s pjesmama i plesovima Like i Bilogore te s glazbenim brojem “Kolo iz Bačkoga Brega”.

Domaćini su organizirali posjet rudniku sveta Barbara koji je turistička atrakcija, a iza koncerta je uslijedila večera i druženje uz pjesmu i ples s članovima drugih društava koje su sudjelovale u programu.


  • Post published:05/07/2022