1991: Ivan Vukoja

You are currently viewing 1991: Ivan Vukoja

Ivan Vukoja (Ljubuški, 13. studenog 1969.) je hrvatski i bosanskohercegovački pjesnik, sociolog, likovni kritičar. Osnovnoškolsku i srednju naobrazbu stekao u rodnom mjestu. Diplomirao sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

  • Post published:26/05/2020