VOJO ŠINDOLIĆ

You are currently viewing VOJO ŠINDOLIĆ

Vojo Šindolić rođen je 14. 9. 1955. u Dubrovniku. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Dubrovniku, Filološki fakultet (grupa za komparativnu književnost) u Beogradu i Naropa University u Boulderu, Colorado.

U razdoblju od 1976. do 1979. bio je jedan od urednika tada jedinog jugoslavenskog časopisa za rock glazbu “Džuboks”.

Bio je gostujući predavač suvremene američke književnosti na University of California u San Franciscu i Berkeleyju.

Počasni je član Američke akademije umjetnosti i književnosti. Počasni je član američkog PEN centra. Član je hrvatskog PEN centra, HDP-a i DHKP-a.

Od 1982. sve do danas suradnik je Trećeg programa Radio Zagreba (“Poezija naglas” i “Dnevnici i pisma”) s preko 600 emitiranih polusatnih emisija prijevoda suvremene američke i svjetske književnosti.

Od 1979. bavi se likovnom umjetnošću kao drugim oblikom svog umjetničkog izražavanja. (Slike i crteži nalaze se u muzejima i privatnim zbirkama u San Franciscu, Los Angelesu, New Yorku, Leedsu, Amsterdamu, Veneciji, Trstu, itd.)

Od 1975. naizmjenično je živio u Beogradu, San Franciscu, Veneciji, Trstu, Kopru a od 2008. godine i definitivno se vratio u rodni Dubrovnik gdje u morskom zraku, mjauku mačaka i šumu borovih krošnji živi kao slobodni umjetnik.

  • Post published:25/06/2021