THANOS GOGOS

Thanos Gogos (Larissa, 1985.) grčki je pjesnik, izdavač, organizator kulturnih događaja i aktivist za prava pisaca. Osnivač je izdavačke kuće Thraka, glavni urednik istoimenog časopisa, suosnivač i direktor međunarodnog Tesalijskog festivala poezije, programski direktor kuće književnosti u Larissi i jedan od partnera na međunarodnom programu književnih rezidencija Odisejevo utočište. Objavio je tri zbirke poezije: Granično igralište (2013.), Glasgow (2014.) i Dakar (2020.). Pjesme su mu objavljene u raznim tiskanim i online časopisima te prevedene na preko petnaest jezika. Njegova knjiga Glasgow objavljena je u Hrvatskoj (Sandorf, 2021.), a brošura s njegovim odabranim pjesmama objavljena je…

Continue ReadingTHANOS GOGOS
  • Post published:03/04/2023