Lawrence Schimel

Lawrence Schimel (New York, 1971.) piše na španjolskom i engleskom, i objavio je više od 100 knjiga u mnogo različitih žanrova – uključujući proznu fikciju, poeziju, ne-fikcionalnu književnost i strip – za djecu i za odrasle. Objavio je dvije pjesničke brošure na engleskom: Fairy Tales for Writers i Deleted Names (oboje u izdanju A Midsummer Night's Pressa) i jednu na španjolskom, Desayuno en la cama (Egales). Uredio je i nekoliko pjesničkih antologija, uključujući Ells s'estimen. poemes d'amor entre homes (Llibres de l'Index), Best Gay Poetry 2008 (A Midsummer Night's Press) i De Chueca al cielo.…

Continue ReadingLawrence Schimel
  • Post published:31/05/2022