LAURENCE VIELLE

Laurence Vielle (Bruxelles, 1968) belgijska je pjesnikinja i glumica. Nakon studija romanske filologije na Katoličkom sveučilištu u Louvainu i glume na Kraljevskom konzervatoriju u Bruxellesu posvećuje se pisanju, ali i govorenju tekstova, budući da je za nju poezija stvar usmenosti. Poezija kao akcija. Prikuplja tuđe i svoje riječi, koje su poput bubnjeva s kojima nastoji uskladiti srce. Od nedavnih publikacija valja spomenuti zbirku Ancêtres (Maelström, 2017) te knjigu-CD Domo de poezia (Maelström, 2018). Za svoje je stihove višestruko nagrađivana: dobitnica je velike nagrade Akademije Charles Cros za zbirku Ouf (Maelström, 2015), književne nagrade Scam Belgique…

Continue ReadingLAURENCE VIELLE
  • Post published:03/03/2021