2009: Irma Velić

Pri prvom susretu s nekom poezijom najlakše je pogriješiti. Uvijek je, naime, čitamo pod nekim dojmom, u sjeni prethodnog ili nekih ranijih čitanja, najmanje spremni na toleranciju, na vlastito otvaranje, na komunikaciju s nepoznatim. Poezija gotovo uvijek ostavlja dojam samodostatnosti i zatvorenosti, nespremnosti na dijalog. Prvo čitanje pokušaj je grebanja kože, ispod koje će, nadamo se, probiti poznato: boja, miris, agregatno stanje.Mnogo je teže proniknuti u potkožje poezije koja tek stasava, koja pokušava iscrtati granice svoga teritorija, više ili manje svjesna da je taj teritorij izravno posezanje za tuđim, da je prisvajanje već osvojenog i…

Continue Reading2009: Irma Velić
  • Post published:26/05/2020