2005: Ivana Bodrožić

Rukopis ove mlade pjesnikinje slika je poetskoga senzibiliteta čiji senzori snažno osjećaju i registriraju kako materijalnu, tako i duhovnu zbilju, u kojoj je vizura samosvojnoga poetskoga subjekta jedini vjerodostojni kompas čitatelju. To Ja iz kojega tekst izrasta i kojemu se uvijek vraća, razotkriva potencijal iskustveno naizgled minornih događaja, poput rezanja mrkve ili pisanja razglednice, ili pak onih koji se čine odavno potrošenima, kao šetnja na kiši, a od kojih ono gradi svoj intimni, vremenski i prostorno razveden univerzum, čija dvojbenost važnosti leži, kako uviđa lirska junakinja, samo u kutu gledanja. Naime, dok za neke prizore…

Continue Reading2005: Ivana Bodrožić
  • Post published:26/05/2020

2006: Branislav Oblučar

Rukopis Mačje pismo Branislava Oblučara obilježava konceptualna domišljenost, tematska, motivska, stilska i problemska inovativnost te upućenost u goruća “pitanja poetika”. Te komponente čine dobro promišljenu pjesničku cjelinu čiji zaplet o “mačjoj ontologiji”, “hermeneutici mačkosti”, “filozofiji mačjeg života” ili “mačkastoj retorici” osvjetljava cijelo polje složenih problema združujući pritom raznorodne iskazne taktike od slobodnog stiha, preko pjesme u prozi do lirskog mikro-eseja.Riječ je o ovim pitanjima: oblikovanje materijalne stvarnosti u simboličkim (označiteljskim) sustavima; sudjelovanje životinjskog u stvaranju ljudskog identiteta; osiguravanje/razlabavljivanje granice između znanstvenoga “objektivnoga” znanja i neznanog/nespoznatljivog/stranog; performativnost pisanja i utjecaj na svijet i subjekt njegove proturječne…

Continue Reading2006: Branislav Oblučar
  • Post published:26/05/2020

2007: Marija Andrijašević

Rukopis Marije Andrijašević “dedukacija, dedukacija, moj watsone (trilogija)”  proglašen je najboljim na ovogodišnjem natječaju za mlade pjesnike na koji je pristiglo pedesetak rukopisa (potrebno je podsjetiti kako je ova autorica pohvaljena na prošlom natječaju). Pjesništvo Marije Andrijašević izdvaja se po radikalnoj ispovjednosti. No njena poezija iznimna je zbog toga što je autorica uspjela izbjeći zamkama koje se obično vežu uz konfesionalnost- prije svega, onu najčešću, da  se pjesma koristi samo kao mjesto ekskrecije. Naprotiv, riječ je o neposrednoj, ali i promišljenoj poetizaciji ženskog subjektiviteta. Njezina junakinja situirana je u destruktivni obiteljski kontekst, ironično piše o…

Continue Reading2007: Marija Andrijašević
  • Post published:26/05/2020

2008: Antonija Novaković

Kako bismo se približili opisu subjekta, kao i pjesničkog postupka u pjesmama Antonije Novaković iz rukopisa Lako mi je biti lošija, posegnimo za sintagmom kojom njezina lirska junakinja na dovitljiv način opisuje poeziju, nazivajući je svojom sadomazo lopticom. Ova sugestivna sintagma označuje poetski tekst kao prostor dvostruke igre: s jedne strane, subjekt je onaj koji ima moć – naime, lirska junakinja često se osvjedočuje kao pjesnikinja, dakle kao ona koja „kroji“ tekst, na što u pjesmama često i referira. S druge strane, junakinja se – kao predmet vlastita samopromatranja i svojevrsne poetske analize – izlaže…

Continue Reading2008: Antonija Novaković
  • Post published:26/05/2020

2009: Irma Velić

Pri prvom susretu s nekom poezijom najlakše je pogriješiti. Uvijek je, naime, čitamo pod nekim dojmom, u sjeni prethodnog ili nekih ranijih čitanja, najmanje spremni na toleranciju, na vlastito otvaranje, na komunikaciju s nepoznatim. Poezija gotovo uvijek ostavlja dojam samodostatnosti i zatvorenosti, nespremnosti na dijalog. Prvo čitanje pokušaj je grebanja kože, ispod koje će, nadamo se, probiti poznato: boja, miris, agregatno stanje.Mnogo je teže proniknuti u potkožje poezije koja tek stasava, koja pokušava iscrtati granice svoga teritorija, više ili manje svjesna da je taj teritorij izravno posezanje za tuđim, da je prisvajanje već osvojenog i…

Continue Reading2009: Irma Velić
  • Post published:26/05/2020

2010: Irena Delonga

Read more about the article 2010: Irena Delonga
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IRENA DELONGA, dobitnica nagrade Goran za mlade pjesnike Irena Delonga: „Riječi kupuju zločine koje ćeš počiniti“Bipolarno stanje svijeta Poezija Irene Delonge jasno izdvaja jasno svoju početnu točku, često uobličenu i naslovom, i zatim se usmjerava pronalaženja pravog načina svojeg kraja. No, što je tu bitno drukčije od svake pjesme? Drukčije je to što je proces vidljivi, istaknutiji kao njezina struktura, kao težnja smirenju, točki zaključka, poanti, koja je i olakšanje i vrhunac napetosti ujedno: klimaks.No kako stići do poante, do točke uskipjele racionalizacije? Tu nailazimo na razliku ovih pjesama, unutar uvjetne odrednice „ženske poezije“: subjekt…

Continue Reading2010: Irena Delonga
  • Post published:26/05/2020

2011: Martina Vidaić

MARTINA VIDAIĆ: Dobitnica nagrade Goran za mlade pjesnikeŽiri u sastavu: Ana Brnardić, Miroslav Mićanović i Marko Pogačar jednoglasno je odlućio da nagradu Goran za mlade pjesnike dobije Martina Vidaić.Obrazloženje žirija: nagrada Goran za mlade pjesnike 2011. za pjesnički rukopis Tkiva Martine VidaićPjesnički rukopis Martine Vidaić odlikuje metaforički bogat, polivalentan iskaz, lucidno spajanje raznorodnih jezičnih registara i lakoća kojom se unutar uobičajenog, "korisničkog" jezika oživljuje svjež, inovativan poredak stvari.Rukopis se otvara rečenicom "traje era gmazova". Zagonetka koju taj uvodni takt inicijalne pjesme sadrži jedan je od gradivnih postupaka ovih tekstova. No, nije riječ o zatvorenom, nepropusnom,…

Continue Reading2011: Martina Vidaić
  • Post published:26/05/2020

2012: Davor Ivankovac

DAVOR IVANKOVAC: Dobitnik nagrade Goran za mlade pjesnikeZbirku pjesama Freud na Facebooku Davora Ivankovca (1984) odlikuje upečatljiv spoj liričnosti i cinizma. Pjesnički tekst prostor je uranjanja u različite dimenzije zbilje, od one osobne, preko virtualne i književne do neizbježne društvene i povijesne, o čemu se progovara beskompromisnom žestinom, ali i potrebnom sugestivnošću pjesničkoga jezika.Od uvodnog ciklusa Status (paranoičan) i pjesme Prilog poetici autošpijunaže, u kojoj „između nade i straha, u podrumskom mirisu stepeništa / najteže je probiti vlastiti password“, autor ponire, registrira, katalogizira i (psiho)analizira stanja socijalne anksioznosti, manične depresije, tjeskobe, opsesivno-kompulzivnog poremećaja i neuroze…

Continue Reading2012: Davor Ivankovac
  • Post published:26/05/2020

2013: Stipe Odak

Od 42 rukopisa poslana na natječaj prosudbena komisija u sastavu Dorta Jagić, Miroslav Kirin i Slađan Lipovec za Nagradu Goran za mlade pjesnike predložila je Stipu Odaka i njegov rukopis Trobojno bijelo. Još su pohvaljeni rukopisi sljedećih autora: Katja Knežević (Staklene breze), Ida Pavlić (Zelena ptica iz rukava), Mira Stanić (Nedovoljno ispunjen obris) i Damir Šurbek (Argumenti za invalidnost).Danas, kada je svako pjevanje istodobno i kritički govor o njemu samom, o tomu što ga uvjetuje i omogućuje, što jamči preobrazbu u poetsko a što ju priječi, kada je svaka novonapisana riječ već potrošena hodom kroz…

Continue Reading2013: Stipe Odak
  • Post published:26/05/2020