GEORGIA TROULI

Georgia Trouli rođena je u studenom 1979. godine. Studirala je na solunskoj Školi za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, a potom psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Aristotel u Solunu. Nakon diplome upisuje se na Školu likovnih umjetnosti istog sveučilišta, gdje pohađa završnu godinu studija. Objavila je pet knjiga poezije (posljednja je naslovljena Poezija u ovalnom okruženju), a tekstovi su joj se pojavili u različitim novinama i časopisima. Bavi se i likovnom umjetnošću, izlažući grupno i samostalno, te se brine o vizualnom identitetu izdavačke kuće Saixpirikon. BEZGREŠNO ZAČEĆE Kao bezgrešno začećeTako je ugrabljenTako je zatočen svijetČitav…

Continue ReadingGEORGIA TROULI
  • Post published:03/03/2021