Dječji ansambl na Danima rudarske greblice

Dječji folklorni ansambl sudjelovao je na manifestaciji 36. Dani Rudarske greblice koji se tradicionlano održavaju prvog vikenda u srpnju u mjestu Rude. Na folklornim susretima naš dječji ansambl se predstavio s pjesmama i plesovima Like i Bilogore te s glazbenim brojem "Kolo iz Bačkoga Brega". Domaćini su organizirali posjet rudniku sveta Barbara koji je turistička atrakcija, a iza koncerta je uslijedila večera i druženje uz pjesmu i ples s članovima drugih društava koje su sudjelovale u programu.

Continue ReadingDječji ansambl na Danima rudarske greblice
  • Post published:05/07/2022

Folklorni i Dječji folklorni ansambl na nastupu u Zagrebu

Folklorni ansambl i Dječji folklorni ansambl nastupili su na otvorenju 10. kongresa Europskog pedijatrijskog društva (10. Europaediatrics) i 14. kongresa Hrvatskog pedijatrijskog društva koji se održava od 7. do 9. listopada 2021. u Zagrebu. Na kongresu su sudjelovali pedijatri iz Hrvatske te ostalih zemalja Europe. Kako se kongres održava hibridno, dio pedijatara je pratio koncert uživo dok je velik dio, osobito onih diljem Europe pratio online. Stručni dio kongresa kojim se promovira zdravlje i prevencija bolesti upotpunjen je izvedbom mladih Goranovaca koji njeguju i promoviraju hrvatsku baštinu te su izvedbom prikazali mali dio bogate hrvatske tradicije. Svečano otvorenje…

Continue ReadingFolklorni i Dječji folklorni ansambl na nastupu u Zagrebu
  • Post published:08/10/2021