BOJAN ŽIŽOVIĆ

Bojan Žižović rođen je 1975. Objavio je dvije zbirke pjesama, “Apsurd” i “U slučaju da ne postoji”, a surađivao je s glazbenikom Francijem Blaškovićem i grupom “Gori Ussi Winnetou”, koji su uglazbili više od stotinu njegovih pjesama. Piše i kratke priče.

Continue ReadingBOJAN ŽIŽOVIĆ
  • Post published:25/06/2021