Primanje u Dječji folklorni ansambl u veljači

You are currently viewing Primanje u Dječji folklorni ansambl u veljači

Dječji folklorni ansambl prima nove članove u veljači po sljedećem rasporedu:


Knežija, MZ Horvati-Srednjaci, Horvaćanska 54
Dječji tamburaški orkestar: ponedjeljak (06.02., 13.02.) i srijeda (08.02.,15.02.) od 19:15 do 20:15 h
Mlađa dječja grupa: srijeda (08.02., 15.02.) i petak (10.02. i 17.02.) od 19:30 do 20:30 h
Srednja dječja grupa: srijeda (08.02., 15.02.) i petak (10.02. i 17.02.) u 20:30 h

SD Stjepan Radić, dvorana Pauk
Starija dječja grupa: ponedjeljak (06.02., 13.02.) i srijeda (08.02.,15.02.) u 20:30 h

  • Post published:09/02/2023