Koncert “Dvanejsta je sad vura”

You are currently viewing Koncert “Dvanejsta je sad vura”

U nedjelju, 18.12.2022. organiziramo koncert dječjih i veteranskih folklornih ansambala.

Koncert će početi u 13 satu u dvorani Cekate-a, Park stara Trešnjevka 1.

Na koncertu će osim Dječjeg i veternskog folklornog ansambla “Ivan Goran Kovačić” gostovati i DFA “Sesvetska Sela”, Ogranak seljačke sloge Buševec, KUD “Beletinec”, DFS “Sončece”, Varaždin, KUU „Gospa Lurdska“, Poljice i KUD “Sv.Lovre” Vrsi.

Koncert se održava u sklopu projekta “Aktivni Goranovci”, koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu poziva “Aktivni u mirovini”.

Ulaznice se mogu nabaviti preko društva, informacije na 091/4813-321 ili info@igk.hr

  • Post published:13/12/2022