kazaliste_puni_notaboja.png
Kazalište Repertoar Edward Allan Baker: (2007)
Edward Allan Baker:

Re?ija: Mario Kova?
Glume: Petra Vukeli?, Zrinka Anti?evi?, Biljana Geratovi?, Marko Movre
Scenografija/kostimografija: Zrinka Nedeljkovi?
Svjetlo/ton: Mario Kova?

kratak sadr?aj: Iris se ?eli useliti, ali Duda nikako da iza?e iz stana. Oris tijela njenog mrtvog Ade, u sobi pored stola, ne da joj da se makne. Doga?aji od prije 2 mjeseca izlaze na vidjelo. Dudine sestre Iris i Maca otkrivaju svoje tajne, no dobro?udni susjed ?edo ipak zna najvi?e. Od kompjutora?a on postaje terapeut i vodi Dudu u borbu protiv Adinog mo?nog duha.

Predstava je uvr?tena na Festival kazali?nih amatera Zagreba,
gdje je Biljana Geratovi? nominirana za najbolju ?ensku ulogu,
a Marko Movre za najbolju mu?ku ulogu Festivala.