kazaliste_puni_notaboja.png
Kazalište Repertoar Tanja Radovic: Putovanje u plavo (2006.)
Tanja Radovic: Putovanje u plavo (2006.)

Re?ija: Tanja Radovi?
Glume: Zrinka Anti?evi? - Iris, Biljana Geratovi? - alki?ka, Marko Movre - Ronald, Dinko Vujevi? - Neven, Petra Vukeli? - Dragica, Ko?a Vran?i? -kondukter
Glasovi: Maks Ru?inski, Zdenka Ivankovi?, Zrinka Nedeljkovi?, Tanja Radovi?
Scenografija/kostimografija: Zrinka Nedeljkovi?
Oblikovanje svjetla: Zdenka Ivankovi?
Oblikovanje tona: Biljana Geratovi?
Oblikovanje plakata/programa: Zrinka Nedeljkovi?

kratak sadr?aj: Petero ljudi ukrcava se na vlak i putovanje po?inje?Bje?e?i od svojih ?ivotnih situacija putnici upadaju u klopku?Svatko od njih je upleten, a samo jedan odabran? Otu?enost i ?abloniziranost komunikacije posredovane tehnolo?kim nadomjescima suo?ava likove s vlastitom isprazno??u. Sila entropije, pomicanjem prostorno-vremenskih razina, zahva?a stvarnost koja se polako rasta?e.

Predstava je izvedena na SKAZU.