Goranovo proljeće Poezija u dvorištu

Novo lice Gorana

alt

Gosti Poezije u dvorištu – finalisti nagrade Ivan Goran Kovačić: Gordana Benić, Davor Ivankovac, Andrijana Kos-Lajtman, Miroslav Mićanović, Martina Vidaić

11. ožujka (utorak) 2019. u 19:00 sati

Café u dvorištu, J. Žerjevića 7/II, Zagreb

Voditeljica programa: Sanja Baković

Organizatori: Centar za knjigu i Café u dvorištu

Gordana Benić
POD KUPOLOM VREMENA

Kad vrijeme postaje tvar, nedokučiva kartografija isijava opsjene, prekriva
sve strane svijeta. Prostori se otvaraju panoramom oblaka, letom ptica i
jezikom kristala. Neukrotive tajne povezuju ornamente i kipove, učvrste
ruine i varljive slike. Bljeskovi boja zrcale se u vodi na dnu praznog sarko-
faga. Mramorni prah povezan je s vibracijama zidova, sjene na sunčanim
urama ispunjene česticama s drugih planeta. Duboko ispod površine mo-
žemo upoznati malene galaksije koje proždire vrijeme. Takav je svemir la-
gan poput odjeka zakopanih ruina što mirišu na dubinu mora i pijeskom
pokriveno dno.

(Palača posljednjih kartografa)

Davor Ivankovac
NAMREŠKANA GEOMETRIJA

Gledali smo neki drugi grad u retrovizoru,
zgrade su se uvećavale i promicale, u odrazu sasvim nove,
neke druge, ne ove, nikad viđene, smanjivale se i nestajale.
Gledali smo neke druge prozore i pročelja
hvatajući detalj, drugu stranu baroka i secesije, drugo lice
socijalizma, četvrtu dimenziju trga kojim promičemo,
odmičemo, pokušavajući shvatiti je li to ono što smo odabrali,
odavno spoznali,
jesu li ovdje umrli svi ti ljudi
koji se smanjuju i nestaju.
Pri različitim brzinama ista ta ulica, isti taj trg,
u središnjem ogledalu bili su nesagledivi,
a mi smo daleko putovali da bismo došli ovdje,
mi smo zaista odavno putovali.
Odraz prometnih znakova u lokvi,
njihova poleđina okrenuta naglavačke, naopaki
jezik pokraj puta,
namreškana geometrija koja stalno navire,
jedna sasvim konkretna zabrana prolaska isparava u oblake
odakle će opet padati
na veoma široko područje,
uvijek isto i novo.

(Doba bršljana)

Andrijana Kos-Lajtman
TELEIDOSKOP

Malo toga je u prirodi okruglo.
Mjesec. Sunce. God.
Svijetlosivi kamen s Palagruže koji ponekad uzmem u dlan, ne vjerujući da je stvaran. Pravilna okruglost nalik je iluziji.
Kao i u riječima.
Tama, zaumnost, san.
Sam. I samost.

* * *
„... nije bijeg, nego najviša sloboda, izdržati samotnost“, piše Martin Heidegger u pismu Ernstu Jüngeru 1949.
Krug ima jedno središte. Kao i pahulja, metak, plod.
Mrak nema središta.
Kao ni djetinjstvo, ili igra.

* * *
Imala je šest godina, kada je nesretno stradala, kažeš. Sada bi imala trideset. Nitko je se ne sjeća.
Od paradoksa raskrvaren jezik, sam sebe izgovara.
Kraste, pa šutnja koja iz njih diše.
Slušam je kao što se sluša grlicu, u posteljama djetinjstva.
Sav si od stakla,
sav si od stakla,
sav si od ssssssss.
I staklo diše, zbiljom se nadima.

(Teleidoskop)

Miroslav Mićanović
OBRT ZA PRANJE PERJA

kao da može sve što pravi
obrti mogu. pouzdan i plav
na ulazu u Končarevu furgon,
vidi se na vrhu trokuta Tratinske
stoji i na njegovu golemu
tijelu piše velikim crnim slovima
OBRT ZA PRANJE PERJA

ulazne stepenice u visini kotača,
sve obično kao što uđeš u sobu
krojača, podrum vinara il’ si
između užarena nakovnja, čekića
i vatre kovača Miklauža, u prašini
stolara ili (mrtvog) čuvara oružja:
vrata, zavjese, stakleno oko i
pospan glas žene.

kaže: htio bih biti živ.
kaže ženi iza pulta: htio bih preživjeti.
kaže: obučen u gaće starijeg sina.
kaže: uvučen u bijelu košulju oca tako
da trbuh viri.

preživjeti u snu?
gleda ga: to je problem, to je uvijek problem.
gleda ga: golog i goluždravog, kao da si od
majke rođen. i uperi prst u njega:
treba imati perje.

gdje je perje?
s kojih paralela i meridijana stižu ptice?
koji su alati na vratu ubijene živadi,
na perju patke, guske i noja?

može sve što pravi obrti
mogu: noću ili rano pred jutro.
iznad glave ceha, iznad vrata
žara i noža, gole, očerupane
i mrtve ptice leže dok njihovo
oprano perje u smjeru juga:
kao žive ptice leti
kao žive ptice leti
kao žive ptice leti
kao žive ptice leti
kao žive ptice leti

(Obrt za pranje perja)

Martina Vidaić
SLIJEPA PUTNICA:

Jedva sam dočekala granicu,
ali sad, kad se vlak zaustavio
i pustio plava odijela carinika, a putnici
povukli noge kao da se sklanjaju od vode,
strah me potapa

Žena nasuprot gladi, gladi,
umiruje zeca u džemperu,
indijac nad golim košuljama
objašnjava vlastitu kožu
Tri reda dalje vidim djevojčicu
koja kosu češlja s nekim očajem,
preglatku kao periku
Jesmo li stvarni?

Čuje se vlasi pucketaju, struja je u zraku

Naše oči upiljene u carinske kape,
oni ih odnose

Sama u mraku, ulazim u nešto drugo
Sad treba skupiti svu hrabrost
i olovkom povući dvije vodoravne crte,
potom
otvoriti oči

(Mehanika peluda)

Bilješke o autoricama i autorima

Gordana Benić, (1950, Split). Diplomirala književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zadru, te završila poslijediplomski studij književnosti u Zagrebu. Zastupljena je u brojnim domaćim i stranim antologijama suvremenog hrvatskog pjesništva. Njezina poezija prevedena je na desetak stranih jezika, a knjiga Kovači sjene (izbor iz poetskog opusa) objavljena je 2014. na francuskom jeziku. Nagrade: Tin Ujević, nagrada Društva hrvatskih književnika za knjigu poezije Laterna Magica (1998); Vicko Andrić, konzervatorska nagrada Ministarstva kulture za novinarski opus o Dioklecijanovoj palači u Splitu (2000); Goranov vijenac za cjelokupni poetski opus (2014)., nagrada HAZU za 2017. za knjigu poezije Nebeski ekvator (2017)
Objavila: Soba (poezija, 1982), Kovači sjene (poezija, 1987), Trag Morie (poezija, 1992), Dubina (poezija, 1994), Laterna Magica (poezija, 1998), Balada o neizrecivom (poezija, 2003), Godina Sfinge (publicistika, 2003), Unutarnje more : izabrane pjesme (izbor i pogovor Zvonimir Mrkonjić, 2006), Svijet bez predmeta (poezija, 2007), Banalis Gloria (poezija, 2009), Oblik duše (poezija, 2011), Palača zarobljenih snova : imaginarni putopisi (poezija, iz: Triptih o Dioklecijanovoj palači u Splitu, 2012), Palača nezemaljskih snova : psihogrami (poezija, iz: Triptih o Dioklecijanovoj palači u Splitu, 2013), Palača svjetla i sjene : kozmogrami (poezija, iz: Triptih o Dioklecijanovoj palači u Splitu, 2014), Nebeski ekvator (poezija, 2015), Palača posljednjih kartografa (2017).

Davor Ivankovac (1984, Vinkovci) završio je osnovnu i srednju školu u Vinkovcima te Filozofski fakultet u Osijeku. Poeziju, kratke priče i književne kritike objavljuje u nizu domaćih i inozemnih časopisa i portala, a poezija mu je prevedena na nekoliko jezika, te zastupljena u nekoliko panorama i antologija. Dobitnik je nagrade Goran 2012. godine za zbirku poezije Freud na Facebooku i Lapis Histriae 2017. za kratku priču ''Ponedjeljak''.
Objavio: Rezanje magle (2012), Freud na Facebooku (2013) i Doba bršljana (2018)

Andrijana Kos-Lajtman (Čakovec, 1978) izvanredna je profesorica na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je nositeljica različitih kolegija iz hrvatske i svjetske književnosti. Znanstvenim je interesima najviše usmjerena suvremenoj književnosti. Objavila je četrdesetak znanstvenih radova u domaćim i stranim publikacijama te dvije znanstvene knjige: Autobiografski diskurs djetinjstva (2011) i Poetika oblika – suvremene konceptualne i hipertekstualne proze (2016). Autorica je pjesničkih zbirki Jutarnji laureat (Insula, 2008), Lunule (2012, nagrada „Dobriša Cesarić“) i Teleidoskop (2018).

Miroslav Mićanović, rođen 1960. godine u Brčkom. Živio u Gunji. Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Objavljuje poeziju, prozu i kritike na radiju, u dnevnim novinama i časopisima. Tekstovi su mu nagrađivani i uvrštavani u različite antologije, izbore, preglede i prevođeni na druge jezike.
Objavio: Grad dobrih ljudi, 1984, e-izdanje d:p:k:m: 2005; J. Matanović, V. Bogišić, K. Bagić, M. Mićanović, Četiri dimenzije sumnje, 1988; Zid i fotografije kraja, 1989, e-izdanje d:p:k:m: 2008; More i prašina (grafike V. Zelenko), 1991; Job / Hiob (grafika F. Vejzović), 1991; Zib, 11998, 22001; B. Čegec, I. Prtenjača, M. Mićanović, Nitko ne govori hrvatski / Personne ne parle croate, 12002, 22003; Trajekt, 2004, Prom, prijevod na poljski, Katowice, 2011; B. Čegec, S. Karuza, M. Mićanović, Tri krokodila, 2005; Zapadni kolodvor, 2006; Jednosmjerna ulica, 2010; Tisoč majhnih sonc na razbitem steklu, Ljubljana, 2011; Dani, 2011; Divji pes, Ljubljana, 2011; Vrt s 1001 žaruljom, 2012; Jedini posao, 2013; Soba Jacka Nicholsona, 2016, Virgule d'ete, 2016; Obrt za pranje perja, 2017.

Martina Vidaić (Zadar, 1986), profesorica hrvatskog jezika i književnosti, objavila je tri zbirke pjesama: Era gmazova (2011; nagrada „Goran za mlade pjesnike“), Tamni čovjek Birger (2016, finale nagrade „Janko Polić Kamov“) i Mehanika peluda (2018). Pjesme su joj također objavljene u antologiji mlađeg pjesništva Hrvatska mlada lirika 2014. (2014), u hrvatsko-rumunjskoj antologiji mlađeg pjesništva Ritualul omului fericit - 18 poeti croati tineri (Tracus Arte, 2017), kao e-knjiga L'insopportabile delicatezza della polvere (Kipple officina libraria, 2019) te u književnim časopisima Quorum, Relations, Sarajevske sveske, Zadarska smotra, Poezija. Od godine 2015. sudjeluje u međunarodnom projektu „Versopolis“ koji okuplja pjesničke festivale u cilju promocije perspektivnih europskih pjesnika putem prijevoda i gostovanja.