ERVINA HALILI

You are currently viewing ERVINA HALILI

Ervina Halili rođena je 1986. godine u Prištini. Pjesnikinja je, esejistica te književna znanstvenica i kritičarka. Prve je stihove, Gomila 1997, objavila u Prištini 1997, potaknuta masovnim prosvjedima na Sveučilištu u Prištini iste godine. Prvu knjigu pjesama objavila je 2004, a drugu (Vinidra) 2008, dok je studirala albanski jezik na Sveučilištu u Prištini i komparativnu književnost na Sveučilištu u Vilniusu. Njezina posljednja knjiga poezije izašla je 2015. Pjesme su joj objavljene u mnogim međunarodnim književnim časopisima i antologijama, uključujući Praire Schooner, Lichtungen, Poetry from five continents, Iz Prištine s ljubavlju itd. Godine 2012. boravila je kao rezidencijalna spisateljica u Beču, a 2014. godine u Sarajevu i Beogradu. Osnivačica je NVO-a Fragum – Centra za kulturnu interakciju. Radila je na mnogim radiostanicama u Prištini.

ISTI SAN

Uhvatio te san moje smrti i ne ustaješ od snova
Ako…
U javi
Ima samo bola očiju od usporenih kretnji
Živih boja detinjstva koje se slivaju uvis bez oblika
I svaki drugi je lud u svojoj vrsti i mali
Jezovito jauče
Oblaci menjaju smjer
Kiša
Ako…
Igra jazz glazba u limenim glavama i navodnjava gljive
One se nemilosrdno množe na površini glave
Kosa je otpala

I dalje spavaš na fotelji koja vonja na mačju pišaću
Ako…
Mi tko zna čiju pišaću mirišemo i čiji karijes žvaćemo svaki dan
Tek samo pokatkada ličimo sretnom detetu na leđima delfina
Ti…
Iz gotskog dvorca sa gušenim kaputom od paukova
I na sedoj ti bradi rastu fluorescentni korali
Ona…
Namazana voskom tuge
Sanjivo se osmehuje, samo retko kada plače
Ako…
Kiša…
Pada nalik srebrenim žicama na leđima iskrivljenim kao samar
Prepuno drva tuge

Bio jednom…
Čovek obešena vrata na konopcu a telo
Sramno se ljuljalo komad goveđeg mesa defilirajući kasapnicama
Ova…
Bajka ispuhanih točkova tvoga života
Ostavljala je tragove na još uvek smekšalom asfaltu od buke protesta
Ne sećam se što je pisalo na parolama
Kiša…
Ako…
Praštam ti…

S albanskog preveo Anton Berishaj

  • Post published:04/03/2021