1988: Krešimir Bagić, Boris Gregorić

Nagrada Goran za mlade pjesnike za 1988. za knjigu
SVAKO JE SLOVO KURVA