SKUD "Ivan Goran Kovačić" izvodi božićni koncert 21.12.2019. u 20 sati u Zagrebu, u crkvi Presvetog Srca Isusova. Koncert, Božićna priča Rudolfa Matza izvode sve sekcije društva, a dirigira Luka Vukšić.

Koncert je humanitarkog karaktera za obnovu orgulja.