akademski_puni_notaboja.png
Akademski zbor Članovi

?lanovi

   Prikaži #  
1 ?apirov Ivana
2 ?are Maja
3 ?are Nina
4 ?arlija Natalija
5 ?e?elj Mirna
6 ?epak An?elka
7 ?erani? Iva
8 ?eremet Ana
9 ?evizovi? Luka
10 ?i?me?ija Morana
11 ?ikara Marija
12 ?imuni? Mirta
13 ?itum Ines
14 ?ivkovi? Ante
15 ?ivkovi? Dunja
16 ?krabo Ivan
17 ?oh Damir
18 ?oi? Antonia
19 ?oi? Snje?ana
20 ?olak Ivana
21 ?olc Vlasta
22 ?olman Hrvoje
23 ?ovi? Marina
24 ?tanfel Marija
25 ?urkovi? Grga
26 ?urkovi? Mirna
27 ?uvela Gorana
28 ?vagelj Anamarija
29 Abdalla Ahmed
30 Alaburi? Ira
31 Alihod?i? Jasmina
32 Ara?i? (Crnadak) Iva
33 Ba?i? Iva
34 Bago Matej
35 Banjav?i? Anita
36 Barbari? Dominik
37 Bari? Bojana
38 Bari?i? Bojan
39 Basara Babi? Johanna
40 Batelja Petra
41 Batini? Magdalena
42 Bedeni?ec Petra
43 Benamati? Kre?imir
44 Benko Ergoti? Petra
45 Blaslov Karla
46 Br??i? Luka
47 Bradvica Ana
48 Brleti? Ivana
49 Bujan Ognjen
50 Buntak Dorotea
51 Carevi? Sara
52 Cirkveni Marko
53 Cota Ivana
54 Crni? Lucija
55 Curi? Sven
56 D?apo Maja
57 Damjanovi? Ana Marija
58 Demo ?ime
59 Dom?i? Antonija
60 Drobilo Luka
61 Drpi? Nikola
62 Duman?i? Tomislav
63 Erceg ?ime
64 Fajdeti? Andrea
65 Fioli? Zoran
66 Garapi? Tihomir
67 Gazdovi? Mia
68 Generali? Ana
69 Glasovac Josip
70 Glavan Bo?ena
71 Glavi? Antonella
72 Glavo?i? Sandra
73 Gojun ?eljko
74 Gori?ek Matea
75 Gotal Nikolina
76 Grdeni? Andrea
77 Gulin Martina
78 Herak Danijel
79 Hladika Ivana
80 Hr?i? Jurica
81 Hrka? Lucija
82 Ivandi? Kristina
83 Ivekovi?-Misira?a Robert
84 Ivo? Antonia
85 Jaklenec Alen
86 Jeli? Jadran
87 Jen?i? Hrvoje
88 Jon?i? Vita
89 Ju?i? Ivana
90 Jur?i? Damir
91 Jurasi? Valerija
92 Juratovi? Petra
93 Juri?ev - Sudac Mislav
94 Kalini? Petra
95 Keller Boris
96 Kiva? Ivan
97 Kne?evi? Sara
98 Koji? Maja
99 Kotnik Andreja
100 Kov?cs Be?ta
101 Kova? Ivana
102 Kozi? Ru?ica
103 Krle?a Tomislav
104 Kruni? Marina
105 Kursar Adriana
106 Kursar Sandra
107 Ljubi? Dino
108 Lujo Marija
109 Luli? Ivana
110 Magjarevi? Vedrana
111 Marasovi? Maja
112 Marevci Veton - asistent dirigenta
113 Marovi? Sini?a
114 Martinovi? Mladen
115 Matker Josip
116 Mazor Jana
117 Me?trovi? Tkal?i? Ivana
118 Mende? Ivona
119 Milina Mateo
120 Mimica Ante
121 Mirilovi? Ana
122 Mirilovi? Jelena
123 Mitrovi? Mislav
124 Mladina Ranko
125 Mlinar Ivan
126 Morovi? Jadran
127 Mravak Simona
128 Mustapi? Mirna
129 Novak Dora
130 Novak Ivanka
131 Novosel Sandro
132 Novoselec Tea
133 Pali? Petra
134 Pape? Nika
135 Pata?ko Ana
136 Paveli? Bo?idar
137 Pavkovi? Zlatko
138 Peri? Domagoj
139 Pernek Andrea
140 Petkovi? Dane
141 Pisa?i? Ivana
142 Plaveti? Andrija
143 Pokorni Sanja
144 Popovi? Ana
145 Pu?kari? Krunoslav
146 Pu?kari? Mirena
147 Reni? Iva
148 Rimac Ivana
149 Rogi? Romana
150 Runje (Grkovi?) Vida
151 Slavi?ek Josipa
152 Sluganovi? Anamaria
153 Spaji? Hrvoje
154 Spicijari? Mia
155 Srbi? Marija
156 Stani?i? Lidija
157 Stevanovi? Ivan
158 Su?ilovi? Josipa
159 Tarle Marko
160 Ten?ek Ivona
161 Toma?i? Tomislav
162 Tomljanovi? Ana
163 Torbarina Nata?a
164 Tro?i? Marko
165 Tvorek Zrinka
166 Ucovi? Ivan
167 Varja?i? Ana
168 Vesel Ivan
169 Veseli Rea
170 Vobner Filip
171 Vobner Pavla
172 Volari? Horvat Leonard
173 Vuk?i? Ivan
174 Vuk?i? Marin
175 Vukoja Davorin
176 Vuku?i? Katarina
177 Vuletin Tea
178 Zeli? Kerep Ana
179 Zenko Vjera

Noć kazališta Kazalište Ivan Goran Kovačić Vas poziva na Noć kazališta 2018.U subotu 17.11. u 20:30h, Opatovini 11.
Natječaj - nagrada "Ivan Goran Kovačić" Natječaj za Nagradu Ivan Goran Kovačić za najbolju pjesničku zbirkuGoranovo proljeće (SKUD Ivan Goran Kovačić) raspisuje natječaj za Nagradu Ivan Goran Kovačić za najbolju pjesničku zb...
Pokušaj linča Kazalište ''Ivan Goran Kovačić'' ''Pokušaj linča''27.10. u 21 satOpatovina 11.
Rezultati audicije za Akademski zbor Hvala svima na sudjelovanju na audiciji za Akademski zbor "Ivan Goran Kovačić".U nastavku je popis kanditata koji su položili audiciju.Prva proba za kandidate koji su položili bit će održana u p...
Prijem novih članova u Dječji folklorni ansambl Dječji folklorni ansambl "Ivan Goran Kovačić" prima nove čanove! Primanje novih članova u dobi od 5 do 14 godina održavati će u Horvaćanskoj 54 (mjesna zajednica Horvati-Sred...
#PopUpDramaZagreb Neki kažu da je Zagreb ljeti ponekad dosadan i pust, ali odsada to više neće biti tako! PopUp drama novi je umjetnički projekt i urbana intervencija koja će zagrebačke ulice i poznate lokacije p...
Folklorni ansambl slavi 70 godina Folklorni ansambl obilježava 70 godina postojanja cjelovečernjim plesnim koncertom pod nazivom "Oj, mladosti, najmilije doba"