akademskizbor.png
Akademski zbor Dirigent

LukaVuk?i? Luka

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Ro?en je 1976. u Zagrebu. Studij dirigiranja zavr?ava na zagreba?koj Muzi?koj Akademiji u klasi maestra Igora Gjadrova. Za diplomski rad sa Zagreba?kom filharmonijom u travnju 1999. nagra?en je Rektorovom nagradom za najbolji studentski rad i iste godine postaje stipendist fonda "Lovro i Lilly Mata?i?". Poslijediplomski studij zavr?ava na Katedri za orkestralno dirigiranje Akademije Ferenc Liszt u Budimpe?ti u klasi maestra Ervina Lukacsa i Tamasa Gala. Poha?ao je i seminare majstora kao ?to su Ronald Zollman i Juri Simonov koji mu daju najbolje preporuke. Dobitnik je Nagrade Hrvatske glazbene mlade?i ''Ivo Vuljevi?'' za najuspje?nijeg mladog glazbenika 2000. godine, od kada i djeluje kao stalni dirigent Akademskog zbora ''Ivan Goran Kova?i?''. Od 2001. godine stalni je suradnik Zbora HRT.

Vuk?i? je do sada nastupao sa gotovo svim ve?im hrvatskim ansamblima me?u kojima su i Zagreba?ka filharmonija, Simfonijski orkestar i zbor HRT, Dubrova?ki simfonijski orkestar, Hrvatski barokni ansambl, Rije?ka filharmonija, Simfonijski puha?ki orkestar HV-a, Hrvatska komorna filharmonija i dr. Ve?i broj njegovih nastupa emitiran je na radiju i televiziji. Redovito nastupa i u inozemstvu, pa je zabilje?io uspje?na gostovanja u Austriji, Ma?arskoj, Slova?koj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Meksiku.

Kao dirigent Akademskog zbora "Ivan Goran Kova?i?" izveo je mnoga djela hrvatskog i svjetskog repertoara za zbor a capella i uz pratnju, a kao zborovo?a je ''Goranovce'' pripremio za izvedbu velikog broj kapitalnih vokalno-instrumentalnih djela. Na natjecanju ''Slovakia cantat'' u Bratislavi 2009. osvojio je s ''Goranovcima'' Prvu nagradu.?

Godine 2010. imenovan je umjetni?kim ravnateljem orkestra Hrvatske komorne filharmonije.?

U svojstvu dirgenta i zborovo?e sudjelovao je u brojnim manifestacijama od najvi?eg dru?tvenog zna?aja, od kojih u mnogima humanitranog karaktera.

?

Gostovanje na Korčuli Trg svete Justine, 23.09.2017., 20.00 sati
Folklor u Litvi Gostovanje Folklornog ansambla u Litvi na MEĐUNARODNOM FESTIVALU FOLKLORNE GLAZBE I PLESA „EŽERŲ SIETUVA 2017“ od 21. do 23.07.2017.
ROŽNOVSKE SLAVNOSTI 2017 Starija dječja grupa gostuje na festivalu u Češkoj od 7. do 9.7.2017. ROŽNOVSKE SLAVNOSTI 2017, 7. - 9.7.2017.Rožnov pod Radhoštem
Dječji Folklorni festival u Mariboru Srednja dječja grupa Folklornog ansambla gostuje na 19. DJEČJEM FOLKLORNOM FESTIVALU “FOLKART 2017.”, MARIBOR od 29.06. do 01.07.2017.
Folk Azores 2017 Gostovanje Folklornog ansambla na festivalu na Azorima, Portugal od 13. do 20. kolovoza 2017. Program festivala.
41. Susreti zagrebackih glazbenih amatera 41. Susreti zagrebackih glazbenih amatera Centar za kulturu Precko, 03.06.2017.  
Koncert na Floraartu Međunarodna vrtna izlozba Floraart Jezero Bundek, 09.05.2017.